Aquanord AB

Aquanord AB är ett konsultföretag inom sötvattensbiologi och som framförallt inriktar sig mot myndigheter, kommuner, företag och fiskevårdsområden som behöver hjälp med biologiska undersökningar, utredningar och uppföljningar i sötvatten.

Aquanord startades vid årsskiftet 2004-2005, omvandlades till aktiebolag 2011 och har sedan starten utfört att antal olika undersökningar och utredningar i olika delar av Sverige. Jag som äger och driver företaget heter Tina Hedlund, är utbildad biolog och har arbetat med sötvattensbiologi sedan 1997. Företaget har dessutom sedan 2009 en timanställd tekniker, Tomas Halvarsson, som vid behov även hjälper till som fältarbetare. Under det senaste året har företaget anställt två personer som genomfört manuell flottledsrestaurering samt övrga biotopåtgärder i vattendrag; Robert Martinsson och Håkan Ericsson.

Företaget är specialiserat på sötvattensbiologi och dess största styrka är den bredd som finns i utbudet av tjänster. Vi genomför allt från fältinventeringar i form av bottenfaunaundersökningar, nätprovfisken, elfisken, dykinventeringar, inventeringar av vattendrag till biotopvårdsåtgärder i form av exempelvis flottledsrestaureringar och framtagande av ansökningshandlingar och MKBer för verksamheter som påverkar vattenmiljöer. Vi hjälper er med myndighetskontakter och domstolsförhandlingar där detta behövs. Aquanord AB har även tillgång till ett stort nätverk av kontakter och samarbetsföretag som breddar kunskapsunderlaget och kompetensen ytterligare.

Tina