Referenser

Här är några av Aquanord AB's uppdragsgivare:

Dragon Mining Sweden AB
Enetjärn Natur AB
Fred.Olsen Renewables
Hifab Envipro Miljöteknik
Holmen Energi AB

Hushållningssällskapet Värmland

Jämtkraft
Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling
Jämtlands ädelfisk AB
Matfiskodlarna
Miljötjänst Nord AB
Nordic Trout Sweden AB
North atlantic natural resources
Projekt GEP Umeälven
Projekt Vindel River LIFE
Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin
Samverkan Umeälven
Scanmining
Slotts Lax AB
Umlax AB
Vattenbrukscentrum norr
Vattenfall
Väddö och Södertörns folkhögskola
Wangestens fisk AB
Zinkgruvan Mining AB
Önnerlöv
Överumans Fisk AB

Bodsjö FVO
Gunnarbäcken-Juktåns FVO
Gunnarvattnets FVOF
Laxbäckens FVO
Revsundssjöns södra FVOF
Skikkibäckens FVO
Vojmåns FVO

Boden kommun
Dorotea kommun

Karlstad kommun
Kromkom kommun
Lycksele kommun
Lyskekils kommun
Malå kommun

Sollefteå kommun
Storuman kommun
Vilhelmina kommun

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen Jämtland
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland

Fiskeriverket
Havs och Vattenmyndigheten
SVA
Vattenmyndigheterna

Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå Universitet