Aktuella projekt

Vill du veta mer om vad Aquanord gör?

Nedan berättar vi mer om några av de många aktuella projekt som vi jobbar med just nu.
Vill du veta mer får du gärna kontakta oss.

Information om vattenbrukets miljöeffekter

Landsbygdsnätverket har anlitat Aquanord för att ta fram en information om vattenbrukets miljöeffekter till allmänheten.

Recipientkontroll torvtäkt Husån

Sedan 2010 har Aquanord ansvarat för att utföra provtagningarna inom kontrollprogrammet för Stormyrans torvtäkt invid Husån i Västernorrlands län.

Vandringshinder

Under sommaren 2020 åtgärdar Aquanord vandringshinder, genomför biotopvårdsåtgärder samt lägger ut lekgrus i Brattbäcken och Gamm-Karbäcken, biflöden till Tåsjön. Du kan både läsa om de inventeringar som ligger till grund för åtgärderna under tidigare projekt och rapporter.

Biotopåtgärder

Under sommaren 2020 åtgärdar Aquanord vandringshinder och genomför biotopvårdsåtgärder i form av utläggning av block och sten i Höviksån, Bräcke kommun. Du kan både läsa om den inventering som ligger till grund för åtgärderna och föregående års utförda åtgärder under tidigare projekt och rapporter.