Historik

Aquanord och dess grundare har varit verksamma länge
“Det skall börjas i tid”

Tina har haft yrket med sig sedan barnsben.
Samtidigt som hon föddes började hennes far att läsa till sötvattensbiolog på Umeå Universitet och hon har skämtsamt fått höra att han antagligen läste läxböckerna som godnattsagor för henne.

Familjeutflykterna samordnades ofta med arbete och bäst av allt var att få följa med på provfisken i fjällen. Men även däremellan hjälpte hon till i fält så mycket hon fick och kunde.

Intresset för biologi och speciellt sötvatten växte och Tina valde som specialarbete på gymnasiet att praktiskt utvärdera den nya modellen “System Aqua” i Vallträsket.

Samma år (1997) fick hon sin första anställning inom sötvattensbiologi och har sedan dess inte lämnat yrket. Under tiden hon läste biologi med inriktning mot sötvatten på Umeå Universitet och på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå jobbade hon sommartid med fältarbeten åt Lapplands vatten- och fiskevård och efter universitetet fick hon en säsongsanställning på Fiskeriverket i Luleå. 2004 fick hon en tidsbegränsad anställning på Miljötjänst Nord i Storuman och därefter (2005) startade hon sitt egna bolag Aquanord, som 2011 ombildades till aktiebolag.

Aquanord har sedan starten genomfört uppdrag över nästan hela landet, även om tyngdpunkten har varit Norrlandslänen och framförallt Västerbottens län.

Uppdragen har även varit mycket varierande vilket gett en bred kunskapsbas, både om enskilda vatten eller områden samt om ekosystemet som helhet.

Kartorna visar genomförda fältarbeten.