Inventering

Hur mår vattnet? Undervattensutredningar ger svar!

sdf

Vattenkemi

Elfiskeundersökning

Provfiske

Växtplankton

Bottenfauna

Dykning