Om oss

Vi brinner för det vi gör

Vi är engagerade i att förbättra vattenmiljöer. Samtidigt skall dessa kunna brukas för nöjen, rekreation och verksamheter som behövs i samhället. Vi ser alltid till miljöns bästa för att få ekosystemen att fungera. Våra sjöar och vattendrag är värda att bevaras som en oersättlig resurs. Samtidigt som denna resurs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt ska kunna användas av oss människor.

Tina Hedlund
Sötvattenbiolog

Tina är sötvattenbiolog med mångårig erfarenhet. Hon har en filosofie magisterexamen i biologi vid Umeå universitet och har sedan 1997 arbetat med sötvattensfrågor.

2005 startade Tina konsultföretaget Aquanord AB och har sedan dess arbetat med vattenrelaterade miljöfrågor åt myndigheter, kommuner, företag och fiskevårdsområden m.fl.

Tel: 070-354 28 56
Mail: tina@aquanord.se

Medhjälpare

Till hjälp under framförallt fältsäsongen har Aquanord vanligen även en eller flera fältassistenter anställda. Under 2020 hjälper Tomas Halvarsson och Håkan Ericsson till på företaget.

Tomas Halvarsson
Tekniker

Tomas har sedan 2009 varit timanställd som företagets tekniker och vid behov även fältassistent. Det är få saker som inte kan lagas, modiferas eller på annat sätt förbättras när han sätter igång.

Tel: 070-313 31 21
Mail: tomas@aquanord.se

Håkan Ericsson
Fältarbetare

Håkan har till fältsäsongen 2020 återkommit till företaget och skall hjälpa till med årets fältarbeten, framförallt restaureringar.Han har tidigare genomfört restaureringar, inventeringar och annat biotopvårdsarbete hos både Aquanord AB och hos Länsstyrelsen i Jämtland.

Adress

Aquanord AB
Fillsta 208
832 93 Frösön